Inscripció d'Expositors

PARTICIPACIÓ A LA FIRA LLEIDAAIRCHALLENGE 7 I 8 D'OCTUBRE 2023
(inclou terreny, estand i rètol amb el nom)
Material Stand 1
Material Stand 2